Menengok Sejarah Parlemen Islam di Masa Sahabat

syuro Dunia Parlemen bukan hanya milik era pemerintahan modern. Pada masa-masa awal sejarah Islam, cikal-bakalnya telah diperkenalkan oleh para khalifah.

Ath-Thabari, Ibnu Jauzi, dan Ibnu Katsir menyebut Abu Bakar as-Shiddiq sebagai salah satu peletak dasar sistem perwakilan. Saat merasakan sakitnya semakin berat, Abu Bakar menanyai sejumlah sahabat Nabi mengenai kandidat yang layak menggantikannya. Hingga kemudian, muncul dua kandidat dan satu nama final, Umar bin Khattab.

Sejarah Islam menyebutkan, pemilihan Umar bin Khattab menjadi khalifah pengganti Abu Bakar adalah syuro para ahlul halli wal ‘aqdi. Istilah tersebut merujuk pada pihak-pihak yang bertindak sebagai penasihat dan konsultan dalam beragam urusan menyangkut kepentingan rakyat banyak, yang dalam kasus tersebut adalah para sahabat.

Baca Selengkapnya >>>

Iklan

Muslimah Argentina Didukung Pemerintahan Argentina Tentang UU Boleh Berjilbab

imageArgentina sudah merilis undang-undang terbaru, yang mengizinkan lebih besar kebebasan buat warga Muslim demi mengamalkan agama mereka tanpa rasa gelisah mengenai penganiayaan. Pemerintahan Presiden Argentina, Cristina Fernandez mendorong undang-undang, yang membolehkan wanita Muslim buat menerapkan jilbab di lokasi publik.

koresponden Media di Buenos Aires memberitakan, berdasarkan undang-undang terbaru, Argentina memperbolehkan wanita Muslim menerapkan jilbab dalam foto untuk KTP mereka. Disebutkan sebenarnya undang-undang terbaru pula membolehkan mempromosikan kebebasan beragama serta bebas berekspresi.

Baca Selengkapnya >>>