Inilah Sang Panglima Pembebas Persia

Oleh: Prof Dr Yunahar Ilyas

panglima persia Hari Itu Madinah semakin ramai, para pejuang dari berbagai wilayah islam sudah berkumpul di kota nabi SAW, jumlahnya mencapai 36 ribu prajurit. Angka yang besar pada waktu itu (Panglima Pembebasan Persia). Amirul Mukminin Umar bin Khattab RA sangat gembira, seruannya dipenuhi para pejuang. Umar segera berunding dengan beberapa sahabat senior, memilih siapa yang paling tepat diberi amanah memimpin pasukan yang besar itu. Pilihan jatuh pada Sa’ad bin Abi Waqqas RA, seorang sahabat yang mula-mula masuk Islam.

Tiga malam sebelum masuk Islam, Sa’ad bermimpi seolah-olah dia tenggelam dalam kegelapan malam. "Tiba-tiba di puncak kegelapan itu, aku melihat bulan purnama memancarkan sinarnya. Bulan itu kuikuti. Aku melihat tiga orang telah lebih dahulu berada di hadapanku. Mereka adalah Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar ash-Shiddiq. Aku bertanya kepada mereka, "Sejak kapan Anda berada di sini?" Mereka menjawab, "Belum lama." Ketiga orang itulah yang pertama masuk Islam di kalangan laki-laki. (panglima pembebas persia)

Baca Selengkapnya >>>