Orang Yang Dimaksud Pengacau Dunia Dalam Islam

Oleh: Prof KH Achmad Satori Ismail

pengacau dunia Diriwayatkan dari Jabir RA ia berkata, "Kami keluar untuk bepergian, tiba-tiba salah seorang dari kamu kejatuhan batu sehingga retak kepalanya, lalu dia bertanya kepada kawan-kawannya, ’Apakah menurut Anda, saya mendapat rukhsah untuk melakukan tayamum?’ Mereka menjawab, ’Kami melihat tidak ada rukhsah untuk Anda karena Anda masih mampu menggunakan air.’ Maka. Ia pun mandi. tak lama kemudian, ia wafat. Setelah kami menjumpai Nabi SAW dan menyampaikan berita tersebut. Beliau bersabda, ’Mereka telah membunuhnya dan Allah akan membunuh mereka. Seharusnya, mereka bertanya bila tidak mengetahui. Obat orang tidak tahu adalah bertanya. Cukuplah baginya untuk tayamum. Lukanya diikat dengan kain lalu diusap (dengan debu). Sedangkan sisa badannya disiram air.’"(HR Ahmad, Abud Daud, dan Hakim).

Baca Selengkapnya >>>